Pomoce dla gimnazjalistów
  Kwasy i sole
 

Beztlenowe:

HCl - kwas clorowodorowy          ClI
HBr - kwas bromowodorowy       BrI
HF - kwas fluorowodorowy          FI
HJ - kwas jodowodorowy             II
H2S - kwas siarkowodorowy       SII

Tlenowe:

H2SO4 - kwas siarkowy (VI)         SO4II
H2SO3 - kwas siarkowy (IV)           SO3II
HNO3 - kwas azotowy (V)               NO3I
HNO2 - kwas azotowy (III)              NO2I
H2CO3 - kwas węglowy                   CO3II
H3PO4 - kwas fosforowy (V)            PO4III
K2SiO3 - kwas metwkrzemowy         SiO3II

H4Sio4 - kwas ortokrzemowy            SiO4IV 

                                                                                                          

Wzór ogólny soli:

MemnRnm

Me -metal
R - reszta kwasowa
n, m - wartościowości matali i reszty

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od kasia, 22.11.2012, o 20:25 (UTC):Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzającytutaj!
##########Copyright by Hartey & Polo##########