Pomoce dla gimnazjalistów
  Wzory
 

 

                                                       

 KINEMATYKA: 

 Ruch jednostajny prostoliniowy

 


 Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy

 

 Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy


 


   DYNAMIKA:

  a - przyspieszenie       a = F/m
  m - masa                      m = F/a
  F - siła                          F = m*a   

  [F] = [m]*[a] = 1kg * 1m/s2  = 1N
  N - niuton, jednostka siły (kilonetr razy metr podzielony przez sekundę kwadrat)

                                                                                                                                           
  F - siła ciężkości (ciężar ciała)          F = m*g
  g  - przyspieszenie ziemskie             g ≈ 10m/s2                     g = 9,80665m/s2
                                                                                                                                            
  p - pęd ciała                 p = m*V
  V - prędkość                V = s/t

   PRACA   MOC   ENERGIA :

  W - wykonywana praca        W = F*r
   F - siła
   r - przesunięcie

  [W] = [F]*[r] = 1N*1m = 1J
   J - dżul, jednostka pracy (niuton razy metr)
                                                                                                                                          
   P - moc                          P = W/t
  W - praca
   t - czas

  [P] = [W]/[t] = 1J/1s = 1W
  W - wat, jednostka mocy (dżul podzielony przez sekundę)
                                                                                                                                          
  Ep - energia potencjalna                  Ep = m*g*h
  Ek - energia kinetyczna                   Ek = m*V2/2
   h - wysokość
   m - masa
   V - prędkość

  Zasada zachowania energii:
  E = Ek + Ep = const.

  E - energia całkowita

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Chris, 12.01.2011, o 16:28 (UTC):
Jak obliczyć masę ciała które podczas spadania z wysokości 3m ziemia przyciąga je i wykonuje pracę o wartości 6JDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzającytutaj!
##########Copyright by Hartey & Polo##########