Pomoce dla gimnazjalistów
  informacje na temat internetu
 
Program instalowany w komputerze bez wiedzy i zgody użytkownika nawiązujący połączenie z Internetem za pomocą modemu to:
- dialer
 
Usługi realizowane przez telefonię publiczną określane są skrótem angielskim:
-POTS
 
Komunikacja dostępu do stron WWW jest realizowana w architekturze:
-klient-serwer
 
Używając użytkownika o nazwie Anonymous możliwy jest dostęp do większości:
-publicznych serwerów FTP
 
Podczas dyskusji w sieci Internet za pośrednictwem usługi czat lub komunikatorów elektronicznych:
-można spotkać ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach
 
Jakie prawo określa maksymalną szybkość transmisji informacji w kanale telekomunikacyjnym?
-Shannona-Hartleya
 
Możliwe jest przesyłanie przez sieć zdjęć zakodowanych w postaci mapy bitowej w formie pliku:
-binarnego
 
Koń trojański w Internecie to:
-program podszywający się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje, realizujący niepożądaną, ukrytą przed użytkownikiem funkcjonalność
 
Najbardziej znane Polskie kampanie edukacyjne dotyczące zagrożeń w Internecie to:
-dziecko w sieci, Sieciaki
 
Co oznacza pojęcie symetryczny kanał transmisyjny?
-mogę transmitować dane do sieci z taką samą szybkością jak sieć do mnie
 
Bezpieczna powłoka wykorzystująca szyfrowanie przesyłanych danych to:
-SSH
 
Jaka jest maksymalna szybkość transmisji danych udostępniona klientowi korzystającemu z typowego modemu ISDN?
-128 kb/s
 
Jak nazywa się zespół do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet w Polsce?
-CERT NASK
 
Zniszczenie, kradzież, przekłamanie zasobów oraz łamanie praw autorskich to przestępstwa internetowe w dziedzinie:
-ochrony danych (zasobów)
 
Usługa zdalnej pracy terminala w dostępie do sieciowego systemu operacyjnego to:
-TELNET
 
Koszyk elektroniczny jako nieodzowny element niektórych usług sieciowych:
-przechowuje wybrane przez użytkownika towary w wirtualnym sklepie
 
Komunikacja dwóch równorzędnych w kontekście realizacji usług sieciowych komputerów określane jest jako:
-P2P

Interaktywna usługa transferu danych w formie plików to:
-FTP

Gdzie kończy się zwykle przewód miedziany, który dołączony jest do gniazdka klienta korzystającego z usługi Dialnet?
-w szafce ulicznej systemu dostępowego
 
Jaki parametr łącza jest szczególnie ważny przy świadczeniu usług strumieniowych:
-

Dostęp do serwerów FTP:
-wymaga uwierzytelnieniaDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzającytutaj!
##########Copyright by Hartey & Polo##########