Pomoce dla gimnazjalistów
  Ciekawostki matematyczne
 
Liczba Pi (π = 3,141592653589793238462643383279502884197169...)
Jest to stała, która powstała przez podzielenie obwodu koła przez jego średnice.
l/d=π  lub  l/2r=π
l - Obwód            d - Średnica         r - Promień


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzającytutaj!
##########Copyright by Hartey & Polo##########