Pomoce dla gimnazjalistów
  Geometria
 
Kąt –jest to obszar płaszczyzny ograniczony dwoma półprostymi o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi. Kąty ostre, proste, rozwarte, półpromienne, pełne.

Dwusieczna kąta to półprosta o początku w wierzchołku kąta, która dzieli ten kąt na dwa kąty o jednakowych miarach. Dwusieczne przecinają się w jednym punkcie- środek okręgu wpisanego w trójkąt.

Prosta równoległa to dwie proste zawarte w jednej płaszczyźnie, które są rozłączne albo pokrywają się.

Prostymi skośnymi nazywamy dwie proste nie zawarte w jednej płaszczyźnie.
 

Płaszczyznami równoległymi nazywamy dwie takie płaszczyzny, które nie mają punktów wspólnych lub pokrywają się.

Prostą l nazywamy równoległą do płaszczyzny p, jeśli l i p nie maja punktów wspólnych lub l jest zawarta w p.

Proste k,l nazywamy prostopadłymi w przestrzeni, jeśli:
a) zawarte są w jednej płaszczyźnie i w tej płaszczyźnie są do siebie prostopadłe
b) są skośne i istnieje prosta m oraz płaszczyzna p takie, ze m||k i m zawiera się w p oraz l zawiera się w p i m jest prostopadła do l.

Prostą l nazywamy prostopadłą do płaszczyzny p, jeśli l jest prostopadła do każdej prostej zawartej w płaszczyźnie p.

Symetralna boku jest to prosta dzieląca bok na dwie równe części pod kątem prostym. Symetralne boku przecinają się w jednym punkcie i jest to środek opisanego na trójkącie.

Środkowa jest to odcinek poprowadzony z wierzchołka kąta do środka przeciwległego boku. Środkowe przecinają się w jednym punkcie, punkt ten nazywamy środkiem ciężkości trójkąta.

Wysokość to odcinek poprowadzony z wierzchołka kąta pod kątem prostym na prostą zawierającą przeciwległy bok. Przecinają się w jednym punkcie dwusieczne.

Trójkąt równoramienny to taki, w którym co najmniej dwa boki mają jednakowe długości, a kąty przy podstawie mają równe miary.

Trójkąt równoboczny to taki, w którym każdy jego kąt ma miarę 60º, a wszystkie odcinki się pokrywają .wysokości przecinają się w punkcie, który dzieli każdą z nich w stosunku 2:1.
P= ½ a · h

Twierdzenie Pitagorasa – w trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.
a² + b² = c²

Twierdzenie odwrotne do Pitagorasa- jeżeli suma kwadratów długości dwóch boków Δ jest równa kwadratowi długości trzeciego boku, to ten Δ jest prostokątny.

Kwadrat to czworokąt, którego wszystkie kąty są proste i wszystkie boki mają jednakową długość.

Prostokąt to czworokąt którego wszystkie kąty są proste. P = a · b

Romb to czworokąt którego wszystkie boki mają jednakowe długości.

Równoległobok to czworokąt który ma dwie pary boków równoległych. P = a · h

Trapez to czworokąt który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

Wielokąt foremny to taki którego wszystkie boki mają równe długości i wszystkie kąty.

Okrąg jest to zbiór wszystkich punktów płaszczyzny równo oddalonych od ustalonego punktu
płaszczyzny zwanego środkiem okręgu. P = π r² L = 2 π r

Kołem o środku O i promieni r– zbiór wszystkich punktów płaszczyzny których odległości od środka koła są mniejsze lub równe promieniowi r.

Cięciwa – odcinek okręgu którego końce należą do tego okręgu -dzieli na łuki, a koło na odcinki

Średnica to cięciwa do której należy środek okręgu jej dł.= 2r

Promień- odcinek którego jednym końcem jest środek okręgu a drugim punkt leżący na okręgu.


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzającytutaj!
##########Copyright by Hartey & Polo##########